Konfiguracja połączeń

Konfiguracja dla systemu Windows XP

 • Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania.
 • Jeżeli to konieczne przełączamy się do widoku klasycznego panelu sterowania.
 • Wchodzimy do połączeń sieciowych.
 • Pierwszy etap polega na wyłączeniu protokołu TCP/IP w naszej karcie sieciowej. Otwieramy właściwości karty sieciowej, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na połączeniu lokalnym i wybraniu z listy ‘Właściwości’.
 • Wyłączamy protokół internetowy TCP/IP i zatwierdzamy zmiany klikając ‘OK.’ oraz odpowiadając ‘Tak’ na następne pytanie.
 • Teraz możemy przejść do właściwej konfiguracji połączenia PPPoE. Z zadań sieciowych wybieramy ‘Utwórz nowe połączenie’.
 • Otworzy się okienko ‘Kreatora nowego połączenia’, klikamy na przycisk ‘Dalej’.
 • Przechodzimy do etapu definiowania połączenia. Wybieramy ‘Połącz z Internetem’ i klikamy na przycisk ‘Dalej’.
 • Wybieramy ‘Konfiguruj moje połączenie ręcznie’ i klikamy ‘Dalej’.
 • Wybieramy ‘Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła’ i klikamy na przycisk ‘Dalej’.
 • Wpisujemy nazwę usługodawcy internetowego czyli ‘DERSEN’ i klikamy na przycisk ‘Dalej’.
 • Z karty ustawień technicznych odczytujemy nadaną przez operatora nazwę użytkownika i hasło.
 • I wpisujemy je w odpowiednie pola kreatora nowego połączenia. Pamiętając że duże i małe litery mają znaczenie, i klikamy na przycisk ‘Dalej’
 • Zaznaczamy ‘Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie’ i kończymy pracę kreatora klikając na przycisk ‘Zakończ’.
 • Przechodzimy do etapu nawiązywania połączenia. Klikamy na ‘Połącz’ i jeżeli dobrze wprowadziliśmy nazwę użytkownika i hasło, połączenie zostanie nawiązane.
 • Jeżeli w prawym dolnym rogu pojawił się ‘Dymek’ informujący o pomyślnym ustaleniu połączenia można korzystać z Internetu.

 

Konfiguracja dla systemu Windows 7

 • Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarku i otwieramy ‚Centrum sieci i udostępniania’.
 • Pierwszy etap polega na wyłączeniu protokołu TCP/IP w naszej karcie sieciowej. W tym celu klikamy na ‚Zmień ustawienia karty sieciowej’.
 • Otwieramy właściwości kart sieciowej, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na połączeniu lokalnym i wybraniu z listy ‘Właściwości’.
 • Wyłączamy po kolei:
  • Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)
  • Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
  • Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topologii …
  • Responder odnajdywania topologii warstwy łącza

  Zatwierdzamy zmiany klikając ‘OK.’

 • Teraz możemy przejść do właściwej konfiguracji połączenia PPPoE. W ‘Centrum sieci i udostępniania’ z lewego menu wybieramy ‘Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć’.
 • Przechodzimy do etapu definiowania połączenia. Wybieramy ‘Połącz z Internetem’ i klikamy na przycisk ‘Dalej’.
 • Klikamy na ‘Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)’.
 • Z karty ustawień technicznych odczytujemy nadaną przez operatora nazwę użytkownika i hasło.
  Wpisujemy w odpowiednie pola nazwę użytkownika i hasło. Pamiętając że duże i małe litery mają znaczenie. W polu ‘Nazwa połączenia’ wpisujemy ‘DERSEN’. Zaznaczamy ‘Zapamiętaj to hasło’ oraz ‘Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia’ i klikamy na przycisk ‘Połącz’.
 • Przechodzimy do etapu nawiązywania połączenia. Jeżeli dobrze wprowadziliśmy nazwę użytkownika i hasło, połączenie zostanie nawiązane. I po kliknięciu na ‘Przeglądaj Internet teraz’ otworzy się przeglądarka i możemy korzystać z Internetu.
 • Jeżeli jednak pomyliliśmy się gdzieś to zobaczymy takie okienko, klikamy na ‘Mimo to skonfiguruj połączenie’. W następnym etapie przy próbie połączenia należy sprawdzić czy nazwa użytkownika oraz hasło zostało poprawnie wpisane!
 • Teraz po włączeniu komputera gdy chcemy się połączyć z siecią klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarku i wybieramy nasze połączenie PPPoE i klikamy na ‘Połącz’.
 • Przechodzimy do etapu nawiązywania połączenia. Klikamy na ‘Połącz’. Jeżeli nazwa użytkownika i hasło są poprawne wprowadzone, połączenie zostanie nawiązane. Jeśli jednak nie uda nam się połączyć wpisujemy ponownie nazwę użytkownika i hasło mając na uwadze małe i duże litery.

 

Problemy z połączeniem

Jeżeli połączenie z internetem się nie powiedzie w większości przypadków wyświetlany jest numer błędu. W zależności od jego rodzaju możliwe jest rozwiązanie problemu bez wizyty technika. W przypadku zgłoszenia numer ten jest równie niezwykle istotny.
Numery błędów:

 • 691 – Błąd ten spowodowany jest podaniem nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła. Korzystajc z protokołu założenia internetu przed naciniciem przycisku połącz należy na nowo wpisać dane. Jeżeli nie rozwiąże to problemu należy skontaktować się z biurem firmy DERSEN.
 • 678 – Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest otworzenie Panel Sterowania->Połączenia Sieciowe i sprawdzenie czy połączenie lokalne/sieci bezprzewodowej jest włączone. Sprawdzenie można wykonać przez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę połączenia lokalnego/sieci bezprzewodowej. Jeżeli pierwszą widoczną opcją będzie „włącz jej wybranie powinno rozwiązać problem. Jeżeli przy włączonym połączeniu pojawi się wykrzyknik w żółtym trójkątem należy sprawdzić podłączenie kabla sieciowego. Jeżeli problem w dalszym cigu występuje należy skontaktować się z biurem firmy Dersen.
 • 633 – Błąd ten oznacza problem z oprogramowaniem. Należy zainstalować sterowniki karty sieciowej.
 • 769 – Błąd ten oznacza, iż wyłączone zostało połączenie sieciowe. Należy wejść w Panel Sterowania->Połączenia Sieciowe, nastpnie nacisnąć prawym przyciskiem myszy na pozenie lokalne/sieci bezprzewodowej i wybrać włącz.
 • 815 – Błąd najczęściej występujcy w Windows Vista. Należy włączyć protokół internetowy TCP/IP (jeżeli był wyłączony) lub odwrotnie. Mona to zrobi w START -> PANEL STEROWANIA -> POŁĄCZENIA SIECIOWE -> POŁĄCZENIE LOKALNE lub BEZPRZEWODOWE (w zależności od sposobu połączenia) -> WŁAŚCIWOŚCI.